Lasīšanas laiks:3 minūtes, 32 sekundes

Sena patiesība vēsta, ka divas galvas gudrākas nekā viena. Lai cik apdāvināts būtu viens spēlētājs, daudz vairāk viņš var paveikt, darbojoties aizrautīgā komandā. Komandas veidošana līdz ar organizācijas identitātes radīšanu veicina darbinieku aktivitāti, lojalitāti un atbildīgumu. Tādējādi paaugstinās darbinieku pašapziņa un pašcieņa, kā arī visas organizācijas darbības efektivitāte.

«Ne jau meža pīles klaigāšana, bet gan tās lidojums liek pārējiem lidot līdzi».
(Ķīniešu sakāmvārds)

Pirms sākam runāt par komandas veidošanu organizācijā, ir jātiek skaidrībā, ar kādu mērķi tiek radīta komanda un ko vadītājs saprot ar vārdu «komanda».
Kā skaidro vadības zinātņu profesors Džons Edeirs (Adair, 1997), komanda ir kaut kas vairāk nekā grupa ar kopīgu mērķi. Tā ir grupa, kurā katra dalībnieka ieguldījums papildina cita dalībnieka ieguldījumu. Komandu raksturo strādāšana kopā, savstarpēji sadarbojoties.

Komanda ir:
aktīva cilvēku grupa, ko saista kopējs mērķis un atbildība par rezultātu; tā strādā harmoniski, ar prieku un sasniedz izcilu galarezultātu;
grupa, kurai raksturīga sadarbības pieredze ar nolūku sasniegt noteiktus mērķus konkrētā laika posmā un ar zināmas kvalitātes standartiem.

Tradicionāli komandu veido vadītājs un tieši viņam pakļauti darbinieki. Mēdz būt arī īpašas uz laiku izveidotas grupas, kas radītas konkrētu uzdevumu veikšanai.
Nesen parādījies vēl viens grupu veids – daudzprofilu grupa, kurā apvienoti dažādu jomu speciālisti – eksperti, un šo grupu mērķis ir radīt jaunus produktus, sistēmas vai risināt citus jautājumus (Parker, Kropp, 1992).
Kā šādu ekspertu grupas piemēru var minēt darba risku novērtējuma grupas, kurās kopā darbojas inženieri, psihologi un ārsti. Jāteic, ka tieši šis, pēdējais, minētais komandu veids tiek uzskatīts par viskreatīvāko, kad dažādu jomu speciālisti papildina viens otru un šajā sadarbībā spēj atklāt jaunus, netradicionālus risinājumus.
Komandas darbs ir vislabākais veids operatīvai informācijas apmaiņai un apritei. Visefektīvāk darbosies tās komandas, kur «visas meža pīles lidos vienā virzienā». Katrs komandas dalībnieks darbojas viens otram kā pastiprinājums, kā enerģijas lauks.
Sekmīga komanda sasniedz lieliskus galarezultātus arī smagi risināmu problēmu un situāciju gadījumos. Komandas locekļi jūtas atbildīgi par komandas darbu un apspriež visas problēmas, kas «uzpeld» un kas saistītas ar veicamo uzdevumu vai psiholoģiskām norisēm grupā.
Kā ļoti svarīgu faktoru komandas darbā var minēt spēju pielāgoties. Katram komandas dalībniekam ir jāvēlas būt šīs komandas loceklim, jāgrib «lidot» kopīgi. Pildot savus amata pienākumus, jāzina kopīgie uzņēmuma mērķi, jāsajūt sava vērtība, tas «atvieglos grūto lidojumu, padarīs to ērtu un patīkamu».

Speciālistu viedokļi
Lai gūtu kaut nelielu priekšstatu, kā praktiski notiek komandu veidošana uzņēmumos – kā tā tiek saistīta ar konkrēta uzņēmuma darbības specifiku, kādus īpašus pasākumus veic uzņēmuma personāldaļa, kādos darba posmos ar personālu tas notiek (jau personāla atlases posmā vai vēlāk), un cik tas ir nozīmīgi uzņēmuma attīstībā, lūdzām par to pastāstīt speciālistēm, kuru darba ikdiena ir tieši saistīta ar personāla vadību.

Iveta Sprūdža, Viesnīcas «Hotel Bergs» direktore.
Ja organizācijas darbinieku skaits nav liels, labas komandas izveidošanai ir liela nozīme. Ir īpaša atbildība uzturēt labo slavu, ja viesnīcai ir tik augsts reitings kā mūsējai (četras zvaigznes), turklāt prestižais britu izdevums Tatler’s Travel Guide 2005 ierindojis viesnīcu Hotel Bergs starp Top 10 pasaules boutique (modes, īpaša izsmalcināta stila) viesnīcām. Viesnīcas slavu nodrošina ne tikai skaistas telpas un plašs pakalpojumu klāsts.
Ļoti svarīga ir personāla komunikācija ar viesiem.
Es pati savulaik esmu pieņēmusi darbā esošos viesnīcas darbiniekus un labi izprotu, cik grūts un atbildīgs ir personāla atlases process – satiekot cilvēku pirmo reizi un 15 – 20 minūtes ar viņu parunājot, spēt saprast, vai viņš der attiecīgajam amatam un spēs sadarboties ar pārējiem.
Darbiniekiem patīk just, ka darba devējs tos atceras un rūpējas par viņiem.
Mūsu viesnīcā par tradīciju kļuvušas īpašas brokastis. Pirmoreiz tās notika 2003. gada 7. jūlijā – dienā, kad atvērām viesnīcu. Jauni darbinieki, jaunas telpas, daudz neskaidrību – tādā noskaņojumā visi sanācām uz savu pirmo kopīgo pasākumu, kurā piedalījās arī viesnīcas īpašnieks. Šīs brokastis palīdzēja mums justies kā vienas komandas locekļiem, kas strādā kopīga mērķa labā. Gadu vēlāk tās notika jau daudz brīvākā gaisotnē.
2004. gada Ziemassvētkus svinējām pie kolēģiem – viesnīcā Grand Palace, un tas bija patiesi lielisks, atmiņā paliekošs pasākums ar loteriju, dejām, dzīvo mūziku un pārsteigumiem. Tā kā mūsu darbinieki ir gadu ziņā salīdzinoši jauni, viņu bērniem bija īpaša eglīte Leļļu teātrī, kur pēc ludziņas noskatīšanās notika tikšanās ar pasaku tēliem un dāvanu dalīšana.
Svarīgi ir arī izglītot darbiniekus – kopīgas mācības ne tikai pilnveido individuālo profesionalitāti, bet arī ļauj vienam otru labāk iepazīt. Tas uzskatāmi bija redzams pirmās palīdzības kursos, kuros mācījās visi viesnīcas darbinieki.

Previous post Uz klientu orientēta organizācija
Next post Seksualitāte kā reklāmas virzītājspēks